• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Uzależnienie wyjazdu od przyjazdu pociągu na linii 2-torowej
#1
Mamy taką sytuację:
Kod:
peron 2
stacja A ===== 2 km ===== przystanek osobowy ====== stacja B
                               peron 1

                           miasto
Linia 2-torowa. Są dwie stacje, pomiędzy nimi znajduje się przystanek osobowy z peronami jednokrawędziowymi po obu stronach. Na przystanku osobowym znajduje się przejście w poziomie szyn, niezabezpieczone żadnymi urządzeniami ostrzegającymi.

Z peronu 2 istnieje także jedno wyjście, ale w zasadzie nie prowadzi do żadnych obiektów. Można nim dojść do schroniska dla zwierząt, ale te znajduje się bliżej stacji A. W przeszłości było także drugie wyjście na drogę prowadzącą wyłącznie PGR-u, zarówno PGR-u jak i drogi już nie ma. Siłą rzeczy wszyscy wsiadający i wysiadający z peronu 2 przechodzą przez tory i wychodzą z przystanku po stronie peronu 1, bo niemal cała część miasta znajduje się po stronie peronu 1.

Nie wiem jak to jest w miejscowych przepisach, ale w praktyce wygląda to tak, że dyżurny ruchu stacji A nie wypuszcza pociągu towarowego na tor przy peronie 1, dopóki nie przyjedzie pociąg zatrzymujący się na peronie 2. Albo przynajmniej pyta się przez radiotelefon, czy pociąg osobowy już ruszył z przystanku osobowego. Dzięki temu wszyscy podróżni mogą bezpiecznie przejść przez przejście na torach, zanim pociąg po sąsiednim torze zdąży zbliżyć się do przystanku.

Mijanie się pociągów torami lewymi na tym szlaku zdarza się niezwykle rzadko, blokada nie jest przystosowana do ruchu torem lewym, więc sytuacja gdy przy peronie 2 zatrzyma się pociąg osobowy jadący torem lewym, a po drugim torze będzie jechał pociąg towarowy także jadący torem lewym chyba nigdy się nie zdarzyła. W takim przypadku dyżurny stacji B, zamiast wyprawiać na tor lewy, zaczeka aż do niego dojedzie pociąg osobowy torem lewym i potem wyprawi pociąg towarowy na tor prawy, zgodnie z blokadą.


Moje pytanie, czy sytuacja że dyżurny wstrzymuje wyprawienie pociągi z uwagi na przejście w poziomie szyn jest praktykowana jeszcze gdzieś indziej, czy to osobliwy przypadek?
  Odpowiedz
#2
Nie spotkałem się, ale po liniach z czynnym ruchem pasażerskim jeździ się mało...
Po pierwsze, wolę pić wódkę niż pisać wiersze.
PL-KSL
  Odpowiedz
#3
Jak jest taka sytuacja, że jedyne czynne przejście na peron jest przez jakiś główny tor, to czasem dyżurni nie wpuszczają pociągów na ten tor (np towarowych), póki osobówka nie odjedzie, żeby umożliwić bezpieczne przejście, czasem ostrzegają drużyny etc. Rzadkie, ale się zdarza, ja się z tym już gdzieś spotkałem.
  Odpowiedz
#4
W Ciężkowicach kazali się zatrzymywać przed przejściem na boku, ale to stacja, nie szlak.
Po pierwsze, wolę pić wódkę niż pisać wiersze.
PL-KSL
  Odpowiedz
#5
Nie da się zadekretować w formie szczegółowych przepisów wszystkich występujących lub mogących potencjalnie wystąpić warunków miejscowych, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego.
Natomiast zapisano w przepisach tzw. ogólne zasady prowadzenia ruchu kolejowego, jakie obowiązują wszystkie osoby, zatrudnione bezpośrednio przy organizacji i prowadzeniu ruchu kolejowego, np. Ir-1 (R-1), §6, pkt.4; §68, pkt.1; Ir-2(R-7), §5, pkt. 2 i pkt. 3. Wynika z nich, że pierwszym i podstawowym obowiązkiem personelu jest zachowanie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, oraz możliwość użycia wszelkich dostępnych środków i sposobów, by to bezpieczeństwo było zachowane w maksymalnym, możliwym do wykonania, stopniu.
Sytuacja, którą opisał Mariusz W. jest typową i wcale nie taką rzadką, jakby się wydawało. Nawet, jeśli istnienie przejść dla ludzi i ich obsługa na przystanku osobowym nie zostało ujęte w RTS na nastawni w jednej ze stacji, której przystanek ten administracyjnie podlega, to właśnie na podstawie przytoczonych wyżej przepisów, dyżurni ruchu powinni tak postępować, jak opisuje Mariusz, bo nie ma innej możliwości zapewnienia bezpiecznego przechodzenia ludzi przez tory – nie zwracanie uwagi na tą sytuację byłoby stworzeniem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa ludzi na przystanku. Sytuacja byłaby lepsza, gdyby stacja, do której przynależy administracyjnie przystanek osobowy, zapowiadała pociągi przez megafon na przystanku – wówczas dyżurny ruchu mógłby być zobligowany zapisami w RTS do ostrzegania przez megafon na przystanku o przejeździe pociągu towarowego po sąsiednim torze w czasie, gdy na przystanku zatrzymał się pociąg osobowy i następuje ruch ludzi na przejściu przez tory.
ISDR, oprócz znajomości przepisów i instrukcji, powinien mieć jeszcze wyobraźnię połączoną z odpowiedzialnością..
  Odpowiedz
#6
Paweł Piotr napisał(a):Sytuacja byłaby lepsza, gdyby stacja, do której przynależy administracyjnie przystanek osobowy, zapowiadała pociągi przez megafon na przystanku – wówczas dyżurny ruchu mógłby być zobligowany zapisami w RTS do ostrzegania przez megafon na przystanku o przejeździe pociągu towarowego po sąsiednim torze w czasie, gdy na przystanku zatrzymał się pociąg osobowy i następuje ruch ludzi na przejściu przez tory.
Dawniej właśnie działało zapowiadanie przez dyżurnego ruchu ze stacji A, ale nie miało to wpływu na tę sytuację. No chyba że pociągiem jadącym po torze przy peronie był pociąg pospieszny, którego nie zatrzymywano wówczas na stacji A i wygłaszano ostrzeżenie przez megafon. Ale takie sytuacje zdarzały się rzadko, rozkłady jazdy nie zakładały mijania się w ten sposób pociągu osobowego i pospiesznego. Już częściej zdarzało się, że w czasie opóźnienia pociągu osobowego przy peronie 1 przejeżdżał pociąg towarowy. Wtedy także było wygłaszano ostrzeżenie o przejeździe pociągu bez zatrzymania dla podróżnych oczekujących na peronie 1 na opóźnionego osobowego. Nie robiono tego w analogicznej sytuacji na peronie 2, bo zakładano – co rzeczywiście miało miejsce – że w przypadku opóźnienia pociągu podróżni przechodzą na peron 2 dopiero w momencie zapowiedzi o wjeździe pociągu.
  Odpowiedz
#7
przewoz napisał(a):Jak jest taka sytuacja, że jedyne czynne przejście na peron jest przez jakiś główny tor, to czasem dyżurni nie wpuszczają pociągów na ten tor (np towarowych), póki osobówka nie odjedzie, żeby umożliwić bezpieczne przejście, czasem ostrzegają drużyny etc. Rzadkie, ale się zdarza, ja się z tym już gdzieś spotkałem.

Tak było u mnie w Blachowni przed remontami, gdzie 2 peron znajdował sie między dwoma torami. Sam miałem taką sytuację, że czekając na pociąg, skład towarowy został zatrzymany, by ludzie mogli bezpiecznie przechodzić przez tor między peronami 1 i 2.
Mój kolejowy kanał na YT: http://www.youtube.com/user/MMERLIN2

Moja strona kolejowa na FB: https://www.facebook.com/DamianTkolej
  Odpowiedz
#8
W Pobiedziskach (D29-353) jest tak że jeśli kurier ma przelot przez stacje, to osobowy nie dostanie wjazdu,podobnie jeśli osobowy jest w peronie to jadący z przeciwka przelotu nie dostanie.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.kolejgniezno.cba.pl">www.kolejgniezno.cba.pl</a><!-- w -->
  Odpowiedz
#9
Przystanek Ubocze swego czasu był wyposażony w nagłośnienie, a w czasie restrukturyzacji, gdy ustalano kto ma za to zapłacić (utrzymanie) zostało usunięte - nikt nie chciał wziąć kasztów na siebie (?). Zamknięto też jedną z sąsiednich stacji Olszyna Lubańska (obecnie po). Witków Śląski był post. odstępowym, a po jego zamknięciu nałożono obowiązek na dyżurnych ruchu stacji sąsiednich, tak prowadzić ruch pociągów aby nie było mijania się pociągów na tym przystanku osobowym tym bardziej, że jeden z dwóch peronów jest na międzytorzu z jedną krawędzią peronową z przejściem w poziomie szyn. Prowadzenie ruchu pociągów na tym szlaku miało być zapisane w RT, ale czy tak się stało? Któregoś razu widziałem jak podróżni wsiadają i wysiadają na peron na międzytorzu a zza łuku wyjeżdża pociąg towarowy po torze od strony byłego dworca i raczej nie ograniczał prędkości, a peron jest b. wąski ze spadkiem. Czy przypadki peronów na międzytorzu na przystankach osobowych linii dwutorowych występują gdzie indziej? Jakie warunki muszą być spełnione aby peron był na międzytorzu na po. linii dwutorowej? Słyszałem o 6m między osiami torów. Witków Śl. raczej tego warunku nie spełnia i stąd też chyba m.in. był tam post. odstępowy.
  Odpowiedz
#10
stach57 napisał(a):Jakie warunki muszą być spełnione aby peron był na międzytorzu na po. linii dwutorowej? Słyszałem o 6m między osiami torów. Witków Śl. raczej tego warunku nie spełnia i stąd też chyba m.in. był tam post. odstępowy.
1. Przepisy dotyczące warunków wielokrotnie ulegały różnym zmianom i modyfikacjom. W czasie, gdy budowano przystanek Ubocze obowiązywały zupełnie inne warunki, niż obecnie ujęte w szeregu przepisach i normach, i nie jest to powód, by w momencie zmian w przepisach przebudowywano praktycznie całą sieć..
2. Przystanek osobowy jest punktem ekspedycyjnym i nie ma nic wspólnego z posterunkami ruchu. Rozlokowanie przystanków odstępowych na linii nie ma nic wspólnego z rozlokowaniem posterunków ruchu na tejże linii. W tej materii stosuje się zupełnie odmienne kryteria. Zgodnie z podziałem punktów eksploatacyjnych (patrz rysunek) część niebieska jest zupełnie niezależna od części czerwonej (kolorystyka umowna).


Załączone pliki Miniatury
   
  Odpowiedz
#11
Obecnie Ir-1 nie przewiduje przystanków odstępowych i posterunków osłonnych. Z pewnością rozlokowanie przystanków osobowych na linii nie ma nic wspólnego z rozlokowaniem posterunków ruchu. Zasadniczo chodziło mi czy są gdzie indziej przystanki osobowe z peronem (jednokrawędziowym) na międzytorzu linii dwutorowej i jakie ku temu wymagane są warunki dla zachowania bezpieczeństwa podróżnych na takim przystanku? Być może warunki (jakie?) mimo wszystko są spełnione.
  Odpowiedz
#12
Na linii dwutorowej mogą być stosowane perony zewnętrzne i wewnętrzne. Perony zewnętrzne (jednokrawędziowe) mogą być przeciwległe (wówczas międzytorze musi być poszerzone do min. 4,5 m dla zabudowania siatki ochronnej między torami na długości peronów), lub przesunięte w kierunku podłużnym (wówczas nie stosuje się poszerzenia międzytorza).
Perony wewnętrzne mogą być dwukrawędziowe (tzw. wyspowe), wówczas – wg obecnych norm – stosuje się poszerzenie międzytorza do min. 9 m.
Sytuacje te pokazane są na ilustracji – skan z książki Mieczysława Batko, Drogi kolejowe, WKŁ Warszawa 1986.
Jest jeszcze jeden sposób zabudowy peronów na linii dwutorowej: są to dwa perony jednokrawędziowe, jeden przy budynku przystanku (peron zewnętrzny) oraz peron jednokrawędziowy wewnętrzny, na międzytorzu (peron ten po przeciwnej stronie krawędzi peronowej musi posiadać siatkę zabezpieczającą na długości całego peronu (moja ilustracja). Tak zbudowany jest np. przystanek osobowy Wrocław Brochów.
Jeżeli nie ma możliwości zabudowy przejść podziemnych lub nadziemnych (kładka), to dojście (dojazd) do peronów w poziomie szyn buduje się od ich czoła lub na ich krańcach.
Sposób ruchu pociągów oraz sposoby obsługi pasażerskiej na przystankach osobowych powinien być ujęty w RT stacji, do której przystanek został administracyjnie przypisany.


Załączone pliki Miniatury
               
  Odpowiedz
#13
Paweł Piotr napisał(a):Na linii dwutorowej mogą być stosowane perony zewnętrzne i wewnętrzne. Perony zewnętrzne (jednokrawędziowe) mogą być przeciwległe (wówczas międzytorze musi być poszerzone do min. 4,5 m dla zabudowania siatki ochronnej między torami na długości peronów), lub przesunięte w kierunku podłużnym (wówczas nie stosuje się poszerzenia międzytorza).
Czy poszerzenie międzytorza to jedyny czynnik powodujący że przy unowocześnieniach linii rezygnuje się z peronów przeciwległych na rzecz peronów rozsuniętych? Jak się do tego ma przystanek osobowy Jaśkowice Legnickie, na którym po unowocześnieniu są perony naprzeciw siebie, a na międzytorzu nie ma siatki (http://goo.gl/maps/FV8wI)?
Paweł Piotr napisał(a):Jeżeli nie ma możliwości zabudowy przejść podziemnych lub nadziemnych (kładka), to dojście (dojazd) do peronów w poziomie szyn buduje się od ich czoła lub na ich krańcach.
Czyli obecnie nie ma możliwości budowy przejść w środku peronu?
  Odpowiedz
#14
1. Obecnie obowiązujące przepisy:
Dz.U.98.151.987
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 10 września 1998 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 grudnia 1998 r.)
uzależniają zabudowę siatki ochronnej pomiędzy torami na przystanku osobowym z peronami zewnętrznymi naprzeciwległymi od wysokości tych peronów. Zgodnie z § 98, pkt. 21 powyższych przepisów, siatkę ochronną (bariery) o wysokości min. 0,90 m stosuje się przy peronach niskich (o wysokości do 0,30 m) z zastrzeżeniem, że nie będzie kolidować z wymogami skrajni budowli. Dla peronów wysokich (min. 0,55 m i więcej) siatki ochronnej (barier) nie stosuje się.
Przystanek osobowy Jaśkowice Legnickie po modernizacji otrzymał perony wysokie.
2. Możliwość budowy przejścia (przejazdu) w dowolnym miejscu peronów istnieje zawsze, natomiast zaleca się przytoczony wcześniej przeze mnie sposób zabudowy tych przejść (przejazdów) od ich czoła lub na ich końcach, aby były one zdolne pełnić swoją funkcję bez względu na obecność przy peronie stojącego pociągu pasażerskiego.
  Odpowiedz
#15
Czy Witków Śląski spełnia ww. warunki?

http://dolnoslaskie.fotopolska.eu/Witko ... laski.html
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości