• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Schematy foteli w wagonach REGIOekspres
#16
Nie wystarczy pogrubić oparć fotelów, by się bardziej rzucały w oczy? Widok z góry jest całkowicie wystarczający.
Sanity is overrated.
  Odpowiedz
#17
Wstêpny rysunek, macie tutaj fotele z "grubszymi" oparciami: http://strony.toya.net.pl/~szczur/163A.gif
  Odpowiedz
#18
Oparcia by można na czarno wypełnić, będą bardziej widoczne.
Kanał na YouTube - zachęcam do subskrybcji: https://www.youtube.com/user/BartekDziwak
  Odpowiedz
#19
Widzę, że jest bardzo silna konwergencja projektów :-) Może to znaczy że oba te projekty są po prostu dobre.
Bahnfahren ist unser Business
  Odpowiedz
#20
Kszta³t foteli (to znaczy te ob³o¶ci) nie jest przypadkowy, chodzi o jednolito¶æ graficzn± z ca³o¶ci± strony i-pr (dla wtajemniczonych), je¶li zaakceptujecie taki kszta³t to bêdzie równie¿ dopasowana kolorystyka do "tamtej" pastelowej.
  Odpowiedz
#21
Hmm, nie dałoby się rozmnożyć tych dwóch projektów z sobą? Wink Ogólny rysunek pociągu taki jak w pierwszym, oraz fotele z drugiego z poczernionym oparciem. Oczywiście, numery siedzeń oraz informacje o 1 i drugiej klasie zachowane.
Sanity is overrated.
  Odpowiedz
#22
Oczywi¶cie, ¿e siê da. Nie wiem tylko czy zaczernione oparcie to taki dobry pomys³, wed³ug mnie trochê szpetnie to wygl±da. Je¶li ten kszta³t foteli jest ok, to pani grafik dorysuje resztê (to znaczy stoliki i ¶ciany wagonu).
  Odpowiedz
#23
Proponuję wyszykować dwie wersje - z zaczernionymi oparciami i bez, i wtedy zobaczymy jak to się połączy z całokształtem. Jak zmieścić w te fotele czytelną numerację?

Zaokrąglenia są świetne, faktycznie widać nawiązanie do szaty graficznej IPR.
Bahnfahren ist unser Business
  Odpowiedz
#24
Roz³o¿enie siedzeñ wraz z numeracj± i stolikami w wagonie Bnopuz, dla porównania oparcia bia³e i czarne.
Oparcia bia³e: http://strony.toya.net.pl/~szczur/oparciajasne.gif
Oparcia czarne: http://strony.toya.net.pl/~szczur/oparciaciemne.gif
  Odpowiedz
#25
Numerki są maluuuutkie. Jeszcze gdyby to miało się samo zaznaczać po kliknięciu... ale na razie tak dobrze nie będzie, prawda chłopiecdobicia?
Bahnfahren ist unser Business
  Odpowiedz
#26
To siê zrobi wiêksze, ale znowu wiêksze (szczególnie te trzycyfrowe) bêdzie trzeba "upychaæ" albo zrobiæ "d³u¿sze" siedziska.
Najlepiej by by³o, ¿eby siedzeñ nie wybieraæ z ¿adnej listy tylko zaznaczaæ sobie bezpo¶rednio na rysunku, tak samo jak np. w systemach rezerwacji biletów w kinach. Wtedy numerek na rysunku by³by zbêdny, taka informacja by³aby wtedy potrzebna wy³±cznie na samym bilecie, ¿eby podró¿ny wiedzia³ w wagonie gdzie usi±¶æ. A ju¿ w ogóle cudownie by by³o, ¿eby na bilecie (bo i tak wydruk z i-pr jest spory) zmie¶ci³ siê rysunek wagonu z zaczernionym wybranym miejscem.
  Odpowiedz
#27
Ja też mam mnóstwo pomysłów na drobne sprytne poprawki w IPR, ale staram się zagryzać zęby i cicho siedzieć, bo wiem że jest niedobór mocy przerobowych, a zadania do wykonania - jeszcze wciąż wielkie. Dlatego na razie pewnie poprzestaniemy na nieklikalnym rysunku.
Bahnfahren ist unser Business
  Odpowiedz
#28
Czy jest ju¿ jaka¶ decyzja na temat koloru oparæ foteli? I pytanie techniczne, jaki bêdzie docelowo rozmiar tego rysunku na stronie? Najlepiej w pikselach.
  Odpowiedz
#29
Rysunek na 100% będzie jeszcze długo nieklikalny, ale warto, by już obrazek był z góry przewidziany na taką możliwość. Moim zdaniem numerki powinny być tak czy owak. Kolor oparć powinien być czarny, jak sądzę. Będzie lepiej widoczne, w którą stronę jest zwrócony.

Rozmiar obrazka, jeśli to możliwe, powinien być duuużyyy. Zawsze można go potem zmniejszyć. Smile Ale jak koniecznie chcesz wymiar, to powiedzmy... 800 px.

Rysunek aktualnie jest w osobnym oknie. Nie bardzo widzę, jak to zmieścić w kroku 2 na samej stronie. Tongue
Sanity is overrated.
  Odpowiedz
#30
No teraz to siê rozumie! Obrazek mo¿e byæ dowolnie du¿y je¶li tylko zechcecie, bo jest tworzony jako wektorówka, ja tylko tu wstawiam gify, ¿eby siê szybko ³adowa³o do podgl±du.

Pytam siê o rozmiar ze wzglêdu raczej na minimalne wymiary. Chodzi o to, ¿e je¶li docelowo w formularzu bêdzie ten obrazek niewielki (tak podejrzewam, ¿e kiedy¶ bêdzie w drugim kroku kupowania biletu) to trzeba posiedzieæ chwilê, ¿eby cyfry by³y odpowiednio du¿e.

W takim razie wrzucê wersjê o szeroko¶ci 800px, choæ osobi¶cie optowa³bym za max. 600px (jest to du¿e, a jednocze¶nie bez problemu siê zmie¶ci na ka¿dym monitorze).

[ Dodano: 2011-05-05, 23:09 ]
Oto i wersja 800px szeroka, wymaga jeszcze kilku poprawek (wyrównaæ kible, zrobiæ cieñsze ¶ciany): http://strony.toya.net.pl/~szczur/163A_800.gif Skosy na ¶cianach bocznych s± tu pominiête, bo 99% pasa¿erów i tak nie zwraca uwagi na takie rzeczy.
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości