• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sygnały zastępcze na posterunku odgałęźnym
#1
Witam

Czy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami na posterunkach odgałęźnych można stosować sygnały zastępcze + W24 ??

Linia dwutorowa z samoczynną blokadą liniową Eac czterostawną.
Na posterunku odgałęźnym są tylko 4 semafory. Kiedyś nazywano je wjazdowo -wyjazdowymi.
Są tylko semafory wjazdowe które są jednocześnie wyjazdowymi.

Czy zgodnie z obecnymi przepisami można stosować Sz + W24 na takim posterunku??

Czy trzeba mieć odstępstwo od BAiT na zastosowanie Sz + W24?

Mógłby ktoś podać przepisy prawne bo w nowej Ie-4 (WTBiE10) oraz rozporządzeniu o sygnalizacji kolejowej nie jest to jasno, jednoznacznie opisane.
  Odpowiedz
#2
Przepisy jasno, wyraźnie i jednoznacznie podają zasady stosowania komory światła białego do dawania sygnału Sz: § 4, ust. 7 Ie-4 (WTB-E10).
Proszę nie łączyć stosowania wskaźnika W24 i sygnału Sz, bo podlegają innym zasadom ich stosowania i zastosowanie jednego z nich nie determinuje istnienia drugiego. Łączy je tylko jeden przypadek - podaniu sygnału Sz na wyjazd w kierunku toru przeciwnego do zasadniczego musi towarzyszyć wyświetlenie wskaźnika W24.
  Odpowiedz
#3
Rozporządzenie o sygnałach kolejowych jasno mówi że Sz można stosować na post. odgł. ale tylko wtedy kiedy są semafory wyjazdowe.

ale jeśli są tylko wjazdowe a nie ma wyjazdowych ???
  Odpowiedz
#4
Oto treść przytoczonego przeze mnie przepisu:
7. Liczba komór sygnałowych w latarni sygnalizatora świetlnego powinna być taka, aby
możliwe było wyświetlanie sygnałów wg. dokumentów [1] i [2], odpowiednio do potrzeb
ruchowych i funkcji sygnalizatora.
W komorę sygnału zastępczego mogą być wyposażane wszystkie semafory z wyjątkiem
semaforów odstępowych (samoczynnych i obsługiwanych)
. Przykładowe układy komór
sygnałowych przedstawia rys. 2.1.
Proszę o przytoczenie przepisu z "rozporządzenia"..
  Odpowiedz
#5
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 18 lipca 2005 r.
w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji


§ 33.

2. Sygnał zezwalający na semaforze obsługiwanym nastawia dyżurny ruchu dysponujący osobiście lub na każdorazowe jego polecenie – pracownik wyznaczony w regulaminie technicznym.

4. Zezwoleniem na wyjazd pociągu ze stacji lub posterunku odgałęźnego z semaforem wyjazdowym jest:

1) podanie sygnału zezwalającego lub sygnału zastępczego na semaforze wyjazdowym, a na posterunkach ruchu wyznaczonych w wewnętrznym rozkładzie jazdy pociągów – podanie ponadto sygnału „Nakaz jazdy”;

5. Jeżeli nie można podać sygnału zezwalającego lub sygnału zastępczego na semaforze wyjazdowym albo jeżeli pociąg wyjątkowo ma wyjechać z toru nieposiadającego semafora wyjazdowego, to zezwoleniem na wyjazd pociągu jest wydanie drużynie pociągowej rozkazu pisemnego.


6. Jeżeli z miejsca odjazdu pociągu nie widać wskazań semafora wyjazdowego, zezwoleniem na odjazd pociągu jest polecenie dyżurnego ruchu przekazane drużynie pociągowej za pomocą urządzeń łączności, po uprzednim nastawieniu na semaforze wyjazdowym sygnału zezwalającego na jazdę.

7. Zezwoleniem na wjazd pociągu na stację lub posterunek odgałęźny z semaforem wyjazdowym jest podanie sygnału zezwalającego lub sygnału zastępczego na semaforze wjazdowym, a jeżeli sygnałów tych nie można podać – wydanie drużynie pociągowej rozkazu pisemnego.


8. Zezwoleniem na przejazd pociągu jest:

1) na stacjach i posterunkach odgałęźnych z semaforem wyjazdowym, wyposażonych w semafory świetlne albo semafory kształtowe z tarczą ostrzegawczą odnoszącą się do semafora wyjazdowego – podanie sygnału zezwalającego na semaforze wyjazdowym i wjazdowym oraz na semaforach drogowskazowych – jeśli są, a na posterunkach ruchu wyznaczonych w wewnętrznym rozkładzie jazdy pociągów – podanie sygnału „Nakaz jazdy”;

2) na stacjach i posterunkach odgałęźnych z semaforami wyjazdowymi, wyposażonych w semafory kształtowe bez tarczy ostrzegawczej odnoszącej się do semafora wyjazdowego – podanie sygnału zezwalającego na semaforze wyjazdowym i wjazdowym oraz sygnału „Nakaz jazdy” z pierwszej nastawni na drodze przejazdu pociągu;

3) na posterunkach odgałęźnych bez semaforów wyjazdowych oraz na posterunkach bocznicowych i osłonnych – podanie sygnału zezwalającego na semaforze wjazdowym;

4) na posterunkach odstępowych – podanie sygnału zezwalającego na semaforze odstępowym.

9. Jeżeli na semaforze wyjazdowym nie może być podany sygnał zezwalający, zezwoleniem na przejazd pociągu, oprócz podania sygnału zezwalającego na semaforze wjazdowym i drogowskazowym, zgodnie z ust. 8 pkt 1 i 2, jest:

1) podanie na semaforze wyjazdowym sygnału zastępczego, a ponadto na posterunkach ruchu wyznaczonych w wewnętrznym rozkładzie jazdy pociągów – podanie sygnału „Nakaz jazdy”;

2) jeżeli pociąg był zatrzymany przed semaforem wjazdowym – doręczenie lub przekazanie za pomocą urządzeń łączności rozkazu pisemnego, zezwalającego na przejechanie obok semafora wyjazdowego wskazującego sygnał „Stój”, a ponadto na posterunkach wyznaczonych w wewnętrznym rozkładzie jazdy pociągów – podanie sygnału „Nakaz jazdy”.[ Dodano: 2016-03-30, 22:15 ]

posterunek odgałęźny:

definicja:

Ir-1 par. 3

8. Posterunek odgałęźny urządzony jest poza stacją:
1) w miejscu odgałęzienia linii lub łącznicy,
2) przy przejściu ze szlaku jednotorowego w dwutorowy i odwrotnie,
3) w miejscu połączenia torów szlakowych na liniach wielotorowych.
Posterunek odgałęźny bierze udział w prowadzeniu ruchu wszystkich pociągów kursujących na przyległych szlakach (odstępach).a jeśli posterunek odgałęźny znajduje się na szlaku (pomiędzy stacjami) i nie odgałęzia się z niego nic ??

np. Sprowa na LK 61, Biała Rawska na CMK ??

To czy na takim post odgł można stosować Sz ???[ Dodano: 2016-03-30, 22:22 ]

Ie-4 (WTBiE-10)

$ 4
9. Semafory ze względu na miejsce ustawienia oraz funkcję posterunku dzielą się na
1) wjazdowe
2) wyjazdowe (w tym wyjazdowe grupowe)
3) drogowskazowe
4) odstępowe (obsługiwane i samoczynne)w związku z wyżej opisaną sytuacją (na początku postu) na takim post. odgł. te semafory należy traktować jako odstępowe obsługiwane ??

[ Dodano: 2016-03-30, 22:27 ]
Przepraszam powyżej przytoczyłem przepisy z 2005r
W 2015r weszło w życie nowe uaktualnione rozporządzenie
trzeba sprawdzić zapisy w nowym

Dz.U. 2015 poz. 360
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji
Data ogłoszenia: 2015-03-16
Data wydania: 2015-01-23


źródło: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 0150000360
  Odpowiedz
#6
Rozporządzenie z 2005 roku (oraz obwieszczenie z 2015 roku) w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji jest dokumentem ogólnym (nie szczegółowym) i w żadnym miejscu literalnie nie zabrania używania komory sygnału Sz na semaforach wjazdowych na posterunek odgałęźny bez semaforów wyjazdowych. Co nie jest zabronione - jest dopuszczalne. Kwestię tą już szczegółowo i jednoznacznie opisuje przytoczony przeze mnie zapis w Ie-4 (WTB-E10).
Połączenie zwrotnicami dwóch torów szlaku dwutorowego (trapez lub półtrapez), nazywane niekiedy przejściem dyspozytorskim, jest w klasyfikacji posterunków ruchu także posterunkiem odgałęźnym.
  Odpowiedz
#7
Taki właśnie trapezowy posterunek odgałęźny od którego nic się nie odgałęzia jest w Poznaniu na Naramowicach. Dawniej stworzony do obsługi przejazdu, a trapezy powstały niejako przy okazji, teraz przejazdu już nie ma (jest wiadukt), a trapezy zostały jako podg.
  Odpowiedz
#8
post. odgł. Sprowa też jest trapezem.

Z tego co wiem to na w/w posterunek było wydane odstępstwo z BAiT

[ Dodano: 2016-04-02, 13:54 ]
Paweł Piotr napisał(a):Co nie jest zabronione - jest dopuszczalne

Nie zgodzę się z tym.

Jeśli coś jest nie jednoznaczne, nie jest wprost jasno napisane czy jest to dozwolone czy nie to zawsze należy przyjąć wariant bezpieczniejszy z punktu widzenia użytkownika (maszynistów, podróżnych itd)

Skoro jasno nie zostało napisane że można to stosować to dlaczego na Sprowie było wydane odstępstwo?

[ Dodano: 2016-04-02, 14:09 ]
Kolejny przykład. Paczyna - przebudowa w 2014r

Kiedyś Paczyna była stają węzłową a teraz po przebudowie w 2014r jest post. odgł.

Na planie schematycznym znalezionym w necie na semaforach wjazdowych nie ma Sz. Więc nie można stosować na post. odgł.

http://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php/Paczyna
  Odpowiedz
#9
Pokaż mi przepis, który obecnie zabrania używania sygnału Sz na posterunku odgałęźnym, a nie wysilaj się na niepoważną argumentację, która dowodzi Twojej indolencji i nieumiejętności czytania przepisów oraz ich interpretacji. Twoja argumentacja opiera się na takiej logice: jak widzisz łysego faceta, to znaczy że ludziom nie rosną włosy na głowie. Pogratulować.
  Odpowiedz
#10
Paweł Piotr napisał(a):...... a nie wysilaj się na niepoważną argumentację, która dowodzi Twojej indolencji i nieumiejętności czytania przepisów oraz ich interpretacji.Przytoczę tu fragment raportu o Szczekocinach:


Przyczyny systemowe:


niedostatecznie dokładne i restrykcyjne uregulowania przepisów w zakresie stosowania sygnałów zastępczych, w tym:

• warunków wyświetlania sygnału zastępczego, umożliwiające zbyt łatwe korzystanie z tego sygnału przy prowadzeniu ruchu – przepisy Rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz wynikające z niego przepisy instrukcji Ir – 1 umożliwiają łatwe stosowanie Sz, skutkujące dużą liczbą przypadków stosowania tego sygnału,
szczegółowych zasad zezwalania na stosowanie sygnałów zastępczych na posterunkach odgałęźnych bez semaforów wyjazdowych i czasu obowiązywania takich zezwoleń – brak odpowiednich regulacji w tym zakresie w Wytycznych technicznych budowy urządzeń srk (WTB-E10),


W samym raporcie opracowanym przez komisję powypadkową jasno jest napisane że jest problem z przepisami odnośnie Sz na post. odgł.

Więc "Paweł Piotr" kto tu nie umie czytać przepisów i ich interpretować !!!!!
  Odpowiedz
#11
Problem został rozwiązany siódmą poprawką do Ir-1 od 01.10. br.
§ 43
Zezwolenie na wjazd, wyjazd lub przejazd pociągu bez podania sygnału zezwalającego
Jeżeli na posterunku odgałęźnym bez semaforów wyjazdowych i na posterunku bocznicowym nie może być podany sygnał zezwalający na semaforze wjazdowym, to zezwoleniem na przejazd pociągu jest wydanie drużynie pociągowej rozkazu pisemnego lub podanie sygnału zastępczego, po spełnieniu określonych warunków.7)
§ 60
Zezwolenie na wyjazd, wjazd lub przejazd pociągu
6a. Jeżeli na posterunku odgałęźnym bez semaforów wyjazdowych i na posterunku bocznicowym nie może być podany sygnał zezwalający na semaforze wjazdowym, to zezwoleniem na przejazd pociągu jest wydanie drużynie pociągowej rozkazu pisemnego lub podanie sygnału zastępczego, po spełnieniu określonych warunków.7)
  Odpowiedz
#12
szakal napisał(a):"Paweł Piotr" kto tu nie umie czytać przepisów i ich interpretować !!!!!
Zadałem Ci proste pytanie - Pokaż mi przepis, który obecnie zabrania używania sygnału Sz na posterunku odgałęźnym - na które nie odpowiedziałeś, więc moje uwagi z ostatniego mojego postu są nadal aktualne.
PS. Raporty PKBWK nie są przepisami kolejowymi, nie wiem czy wiesz...
  Odpowiedz
#13
Paweł Piotr napisał(a):Zadałem Ci proste pytanie - Pokaż mi przepis, który obecnie zabrania używania sygnału Sz na posterunku odgałęźnym - na które nie odpowiedziałeś, więc moje uwagi z ostatniego mojego postu są nadal aktualne.
PS. Raporty PKBWK nie są przepisami kolejowymi, nie wiem czy wiesz...

Oczywiście wiem że raport nie jest przepisem.

Na twoje powyższe pytanie już dawno odpowiedziałem cytując stosowne rozporządzenie.
Zresztą zabudowywane przez wielu producentów urządzenia na wielu post. odgł o tym świadczą. Zresztą nawet sam BAiT potwierdza i podtrzymuje stanowisko że nie można zabudowywać Sz na post. odgł.
  Odpowiedz
#14
Nie można ? To może BAT nie zna swoich podg. np. Poznań Antoninek, P. Garbary ( jeszcze); Po D ( Poznań Jeżyce)
greenman1435
  Odpowiedz
#15
szakal napisał(a):Na twoje powyższe pytanie już dawno odpowiedziałem cytując stosowne rozporządzenie.
Widzę, że się nie rozumiemy. Zadałem pytanie:
Pokaż mi przepis, który obecnie zabrania używania sygnału Sz na posterunku odgałęźnym
Nie czytasz uważnie - to po pierwsze, cytujesz rozporządzenie sprzed 11 lat, a od tego czasu coś się zmieniło, a po trzecie - przytoczyłem przepis obecnie obowiązującego Ie-4(WTB-E10), który przytaczam jeszcze raz:
Rozdział 2, paragraf 4, pkt. 7:
W komorę sygnału zastępczego mogą być wyposażane wszystkie semafory z wyjątkiem semaforów odstępowych (samoczynnych i obsługiwanych).
  Odpowiedz


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Sygnały zastępcze a plomby sins815 10 1 258 15.04.2020, 19:41
Ostatni post: Paweł Piotr
  zamknięcie posterunku ruchu stach57 3 1 354 12.03.2017, 21:22
Ostatni post: greenman
  Oznaczenia nastawni a przynależność do posterunku Mariusz W. 2 3 209 07.04.2014, 12:11
Ostatni post: Mariusz W.
  Sygnały dawane przez drużynę pociągową Petyniak 0 4 108 05.07.2010, 19:58
Ostatni post: Petyniak

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości