• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kolejozagadka
Nie są to poprawne odpowiedzi...
Gwoli uzupełnienia - proszę nie sugerować się tabliczką opisową semafora, jest ona przypadkowa i nie odgrywa żadnej roli w tej zagadce.
  Odpowiedz
Teoretycznie z @szy_mat daliśmy dobre odpowiedzi, chociaż ta pierwsza odpowiedź szy_mat, że na wyjeździe na PBL się nie pojawi chyba się trochę mija z prawdą, ale jeśli to co innego to może chodzi Ci, że maszynista ma jechać z prędkością 40km/h, bo jazda odbędzie się po zwrotnicach ułożonych na minus, a przy następnym semaforze będzie miał sygnał "stój"?
Lokomotywa EP07 fajna, EZT ED250 szybki, lokomotywa EU44 ciekawa, ale lokomotywa EP09 najlepsza.
  Odpowiedz
Przejazd przez rozjazdy nie odbędzie się na wprost, tylko po łuku.

- raczej jest to semafor wjazdowy lub drogowskazowy, wyjazdowy może to być jedynie gdy wyjeżdżamy na SBLkę (na wyjazdowym na PBL nigdy nie będzie takiego sygnału)

- przejazd odbędzie się na tor zwrotny, po zwrotnicy ułożonej w pozycji minus
- jeżeli jest to wyjazdowy na SBL, jedziemy na tor zasadniczy dla danego kierunku jazdy

że maszynista ma jechać z prędkością 40km/h, bo jazda odbędzie się po zwrotnicach ułożonych na minus, a przy następnym semaforze będzie miał sygnał "stój"?

Przytoczone cytaty nie są zgodne z prawdą.
S13 może pojawić się na każdym rodzaju semafora: wjazdowym, wyjazdowym i drogowskazowym.
Może pojawić się przy wyjeździe zarówno na SBL, jak i na PBL.
Próba rozwiązania każdej zagadki przede wszystkim polega na precyzyjnym odczytaniu zadanego pytania...
Rozwiązanie jutro po południu...
  Odpowiedz
Czas na odpowiedź.
Co mówi o kształcie drogi przebiegu za semaforem wyświetlony na nim sygnał S13?

Prawidłowa odpowiedź na tak postawione pytanie powinna brzmieć – nic nie mówi. Wystarczy przecież spojrzeć na definicję tego sygnału w Ie-1(E-1). Pytanie było podchwytliwe przez użyte przeze mnie sformułowanie „kształt drogi przebiegu”.

Interpretacja sygnału S13, nakazującego zmniejszenie prędkości jazdy pociągu, bardzo często odwołuje się do stwierdzenia, że przyczyną takiego nakazu jest właśnie kształt drogi przebiegu za semaforem, w której co najmniej jedna zwrotnica jest ustawiona w kierunku zbocznym (na krzywo). W większości przypadków jest to oczywiście prawda, ale nie stanowi to reguły, bowiem na polskich kolejach został przyjęty prędkościowy (a nie kierunkowy) system sygnalizacji, w którym semafory podają maszyniście wyłącznie informację o maksymalnej dozwolonej prędkości jazdy za semaforem, niezależnie od tego, gdzie jest ustawiony. Podają także informację o tym, jaki sygnał jest na kolejnym semaforze (ta ostatnia uwaga nie dotyczy semaforów wyjazdowych na PBL). Istnieją bowiem sytuacje, w których wszystkie zwrotnice rozjazdów w przebiegu są ustawione „na wprost”, a mimo tego semafor je ochraniający podaje sygnał S13.  Sytuację taką ilustruje poniższy rysunek. Z zasady, że każdy semafor świetlny jest równocześnie tarczą ostrzegawczą do następnego semafora (ze wskazanym wyjątkiem) wynika, że pomiędzy tymi semaforami musi istnieć wymagana przepisami odległość, która nie powinna być mniejsza od obowiązującej dla danego odcinka linii drogi hamowania. W przypadku, gdy nie można ustawić semaforów z zachowaniem wymaganej drogi hamowania, wówczas na semaforze osłaniającym skrócony odstęp należy sygnalizować zmniejszenie prędkości, gdy semafor na końcu skróconego odstępu wskazuje sygnał "Stój". Przepis wyróżnia trzy stopnie ograniczenia prędkości, w zależności od faktycznej odległości dwóch semaforów, przy czym ograniczenie do 40 km/h (S13) dotyczy warunku, gdy odległość semaforów spełnia nierówność 250 m ≤ odległość semaforów < 500 m. Właśnie w takiej odległości stoją semafory o umownej nazwie A0 i A1. Semafory te mogą należeć do tego samego posterunku ruchu (tej samej stacji) wtedy będą to albo semafor drogowskazowy (A1) i semafor wyjazdowy (A0), albo dwa semafory drogowskazowe. Ale też mogą należeć do dwóch różnych posterunków ruchu, wówczas będziemy mieć do czynienia z semaforem wyjazdowym (A1) i semaforem wjazdowym (A0).
Warto też zwrócić tutaj uwagę na kolejne złudne wrażenie, dotyczące zmiany sygnałów na semaforze A1, w związku ze zmianą sygnału na semaforze A0, wynikającą z zasady następstwa sygnałów, w którym oczekuje się na semaforze A1 przejścia sygnału S13 w sygnał S10 (dla zmiany na A0 S1 na S2) – byłaby to prawda, gdyby za semaforem A1 droga przebiegu zawierała choć jedną zwrotnicę ustawioną w kierunku zbocznym; w naszym przypadku jednak tak nie jest, bo droga przebiegu jest cały czas „na wprost”, zatem na semaforze A1 nastąpi przejście sygnału S13 na sygnał S2, co czasem wzbudza nieuzasadniony niepokój, jednak wytrawny maszynista doskonale wie (karta znajomości szlaku), że w tym miejscu jest właśnie taka sytuacja z wzajemną odległością semaforów A0 i A1. Dodatkową informacją dla maszynisty o fakcie skróconej odległości między kolejnymi semaforami jest konieczność umieszczenia na semaforze A1 wskaźnika W20 – konieczność ta została wprowadzona pojawieniem się instrukcji WTB-E10 w latach 90. ubiegłego wieku, obecnie znaną jako Ie-4(WTB-E10), gdyż dotychczasowe przepisy E10 takiego obowiązku nie narzucały, gdy semafor A1 swym obrazem sygnałowym podawał dokładną informację o ograniczeniu maksymalnej dozwolonej prędkości.
Na koniec jeszcze jedna uwaga, związana z odpowiedziami kolegów: położenie zwrotnicy „plus” niekoniecznie musi oznaczać położenie „na wprost”. Tzw. położenie zasadnicze zwrotnicy rozjazdu, oznaczane w RTS jako „+”, nie jest związane z faktycznym położeniem iglic – na wprost czy na krzywo, bo wynika z innych uwarunkowań miejscowych oraz z projektu techniczno-ruchowego posterunku ruchu.
Chętni do zadania kolejnej kolejozagadki mile widziani..


Załączone pliki Miniatury
   
  Odpowiedz
Na stacji Poznań Górczyn semafor wjazdowy od strony PoA wyświetla dwa pomarańczowe z pomarańczowym pasem gdy semafor drogowskazowy wskazuje S1. Co ciekawe, pomiędzy tymi sygnalizatorami nie ma żadnych rozjazdów - tak więc jest to podobna sytuacja o której mówi Paweł Piotr.
  Odpowiedz
W stacji Poznań Górczyn semafory B i G (po torze lewym) oraz C i H po torze prawym stoją w odległości, spełniającej nierówność: 500 m ≤ odległość semaforów < 700 m, to oznacza konieczność sygnalizowania ograniczenia prędkości jazdy do 6o km/h - sygnałem S13a - gdy następny jest na "stój" (jest to drugi stopień ograniczenia, wynikający ze skróconej drogi hamowania pomiędzy semaforami).
  Odpowiedz
Takie proste pytanie, a takie trudneWink
Lokomotywa EP07 fajna, EZT ED250 szybki, lokomotywa EU44 ciekawa, ale lokomotywa EP09 najlepsza.
  Odpowiedz
EP07-356
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości