Forum Kolejowe - dla fanów i miłośników kolei
Ustawiacz, a próba hamulcowa. - Wersja do druku

+- Forum Kolejowe - dla fanów i miłośników kolei (https://www.forumkolejowe.pl)
+-- Dział: TECHNICZNA STRONA KOLEI (https://www.forumkolejowe.pl/forum-95.html)
+--- Dział: NAUKA I PRACA NA KOLEI (https://www.forumkolejowe.pl/forum-19.html)
+--- Wątek: Ustawiacz, a próba hamulcowa. (/thread-8364.html)Ustawiacz, a próba hamulcowa. - slowik - 06.10.2023

Witam.
Jestem tu nowy i dopiero się uczę.
Takie pytanie.
Czy ustawiacz może wykonać próbę hamulca w pociągu?
Pozdrawiam.


RE: Ustawiacz, a próba hamulcowa. - MartaMechanikCargo - 30.11.2023

Według "Instrukcji obsługi i utrzymania eksploatacji hamulców taboru kolejowego" Cw1 (Mw56); Biuletyn PKP CARGO S.A. Nr 16; PKP CARGO Spółka Akcyjna; a dnia 8 marca 2003 roku: 
Posterunek rewizji technicznej. Zespół pracowników przewoźnika wykonujących oględziny techniczne, próby 8 hamulców i drobne naprawy pojazdów kolejowych, dysponujący niewielkim zapleczem warsztatowym. Oględziny techniczne. Zespół czynności wykonywanych przy pociągu lub składzie pociągu mający na celu stwierdzenie stanu technicznego pojazdów, w szczególności części biegowych, urządzeń cięgłowo-zderznych i hamulców. Szczegółowy zakres prac przy oględzinach technicznych zawiera „Instrukcja dla rewidenta i starszego rewidenta taboru". Uprawniony pracownik. Pracownik posiadający kwalifikacje uprawniające do wykonywania próby hamulca pociągu. Uprawnionym pracownikiem jest starszy rewident taboru, rewident taboru, maszynista, pomocnik maszynisty, kierownik pociągu, ustawiacz lub inny pracownik, który odbył potwierdzone zdanym egzaminem przeszkolenie w dziedzinie przeprowadzania szczegółowej próby hamulca co najmniej w zakresie jak dla ustawiacza, a uproszczonej próby hamulca co najmniej w zakresie jak dla manewrowego (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.08.2004 w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, Dz.U. nr 212 z dnia 29.09.2004, poz. 2152).


RE: Ustawiacz, a próba hamulcowa. - MartaMechanikCargo - 30.11.2023

"... w eksploatacji..." - pomyłka w tytule Smile