Forum Kolejowe - dla fanów i miłośników kolei
MEDYKA suchy port – granica państwa - Wersja do druku

+- Forum Kolejowe - dla fanów i miłośników kolei (https://www.forumkolejowe.pl)
+-- Dział: TECHNICZNA STRONA KOLEI (https://www.forumkolejowe.pl/forumdisplay.php?fid=95)
+--- Dział: DWORCE, STACJE I PRZYSTANKI KOLEJOWE (https://www.forumkolejowe.pl/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Wątek: MEDYKA suchy port – granica państwa (/showthread.php?tid=7594)MEDYKA suchy port – granica państwa - mirmur2 - 13.01.2021

Mirosław Romański opowiada o suchym porcie przeładunkowym w Medyce, który stanowi część przemyskiego węzła kolejowego. Miejsce to od lat powojennych pełniło istotną rolę we współpracy handlowej Polski ze Wschodnim sąsiadem. Obecnie pełni ono ważną rolę w wymianie handlowej między Unią Europejską, Polską i Rosją. W Medyce działają terminale przeładunkowe, na których dokonuje się przeładunku rożnego rodzaju materiałów sypkich, przepompownia chemikaliów (Chałupki Medyckie) oraz odmrażalnia rudy żelaza. Część tej infrastruktury to urządzenia i obiekty jedyne w swoim rodzaju i interesujące zarówno dla miłośnika kolei jak i dla osób zainteresowanych tematem. W Medyce znajdują się również obiekty i urządzenia stanowiące cenne relikty przeszłości i zabytki techniki kolejowej, takie jak estakady przeładunkowe czy miejsce komunikacji przestawczej potrzebnej do zmiany wózków między wagonami szerokotorowymi a normalnymi.

https://www.youtube.com/watch?v=9nPdt8EJSy8