Forum Kolejowe - dla fanów i miłośników kolei
Odcinki, szlaki, odstępy i posterunki - Wersja do druku

+- Forum Kolejowe - dla fanów i miłośników kolei (https://www.forumkolejowe.pl)
+-- Dział: TECHNICZNA STRONA KOLEI (https://www.forumkolejowe.pl/forumdisplay.php?fid=95)
+--- Dział: INFRASTRUKTURA I RUCH KOLEJOWY (https://www.forumkolejowe.pl/forumdisplay.php?fid=66)
+--- Wątek: Odcinki, szlaki, odstępy i posterunki (/showthread.php?tid=7251)Odcinki, szlaki, odstępy i posterunki - Lokomotywa - 04.03.2020

Cześć! 

Uczę się podziału sieci kolejowej obowiązującego w PKP PLK S.A., który przyda mi się w tłumaczeniu dokumentacji z branży kolejowej. Zastanawiam się nad praktycznym przełożeniem teorii z „Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1“ dotyczącej odcinka, szlaku i odstępu oraz posterunków:
4. Odcinek jest to część linii kolejowej zawarta między sąsiednimi stacjami węzłowymi albo między punktem początkowym lub końcowym linii kolejowej i najbliższą stacją węzłową.
5. Szlak jest to część linii kolejowej między:
1) dwoma sąsiednimi posterunkami zapowiadawczymi,
2) ostatnim posterunkiem zapowiadawczym i końcowym punktem linii.
6. Odstęp jest to część toru szlakowego między:
1) posterunkiem zapowiadawczym, a najbliższym posterunkiem odstępowym (bocznicowym) lub semaforem odstępowym blokady wieloodstępowej (samoczynnej),
2) dwoma kolejnymi posterunkami odstępowymi (bocznicowymi),
3) posterunkiem odstępowym i bocznicowym,
4) dwoma kolejnymi semaforami odstępowymi blokady wieloodstępowej (samoczynnej)dla  tego  samego  kierunku  jazdy  przy danym torze.
[…]
[attachment=2219]
https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Instrukcja_o_prowadzeniu_ruchu_pociagow_Ir-1_-_wchodzi_w_zycie_od_14_sty....pdf
 
Weźmy za przykład część linii kolejowej od Czyżewa do Białegostoku z poniższego wycinka mapy linii kolejowych w Polsce:
[attachment=2218]
https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Reg_przydzielania_tras/Regulamin_sieci_2019_2020/09.01.2020/zal_2_19_Reg19_20_v15_POL.PDF
Czy:
  1. posterunki zapowiadawcze to Stacje: Czyżew, Szepietowo, Racibory, Łapy, Białystok Wiad.? Jeśli nie, to jakie są?
  2. stacje węzłowe to: Łapy, Białystok Wiad.? Jeśli nie, to jakie są?
  3. szlaki to: Czyżew-Szepietowo, Szepietowo-Racibory, Racibory-Łapy, Łapy-Białystok Wiad.? Jeśli nie, to jakie są?
  4. odcinki to: Łapy-Białystok Wiad.? Jeśli nie, to jakie są?
  5. jest jakiś sposób, żeby zlokalizować odstępy na powyższym wycinku?
  6. jest w internecie ogólnodostępna mapa z zaznaczonymi wszystkimi częściami podziału, posterunkami ruchu (oraz technicznymi) sieci kolejowej w Polsce?
Będę wdzięczny za odpowiedzi na powyższe pytania.


RE: Odcinki, szlaki, odstępy i posterunki - rustsaltz - 04.03.2020

Żeby zlokalizować odstępy trzeba znać typ blokady. Jeśli blokada jest jednoodstępowa (półsamoczynna) to w przybliżeniu mówiąc odstęp równa się szlakowi (o ile nie występują posterunki odstępowe). Mapy z posterunkami ruchu, wraz z typem blokady są załączane do dodatków do rozkładu jazdy, pewnie PLK dysponuje mapą całości, ale wątpię, by chciała się tym podzielić.
Lepiej niż na mapie widać podział sieci w służbowym rozkładzie jazdy.