Forum Kolejowe - dla fanów i miłośników kolei
Bocznica - Wersja do druku

+- Forum Kolejowe - dla fanów i miłośników kolei (https://www.forumkolejowe.pl)
+-- Dział: TECHNICZNA STRONA KOLEI (https://www.forumkolejowe.pl/forumdisplay.php?fid=95)
+--- Dział: INFRASTRUKTURA I RUCH KOLEJOWY (https://www.forumkolejowe.pl/forumdisplay.php?fid=66)
+---- Dział: INFRASTRUKTURA KOLEJOWA, MODERNIZACJE, REMONTY (https://www.forumkolejowe.pl/forumdisplay.php?fid=89)
+---- Wątek: Bocznica (/showthread.php?tid=1752)Bocznica - Gżągal - 05.02.2012

Bocznica jest to tor kolejowy, budowany zazwyczaj na potrzeby zakładu pracy, który wymaga korzystania z szeroko pojętego transportu kolejowego. Bocznica może służyć za miejsce postoju pociągów. Na bocznicy obowiązuje odzielne przepisy, które są ustalane przez regulamin obsługi bocznicy.

Bocznice dzielimy na:

Bocznica szlakowa - odgałęziająca się na szlaku, tworzona w sytuacji dużej odległości od najbliższej stacji

Bocznica stacyjna - odgałęziająca się na stacji, tworzona w sytuacji niewielkiej odległości zakładu od stacji

Według polskiego prawa bocznice kolejowe nie są kwalifikowane jako linie kolejowe, lecz jako drogi kolejowe połączone z liniami kolejowymi. W związku z powyższym bocznic nie włącza się do infrastruktury kolejowej, co nie zwalnia ich z posiadania niezbędnych urządzeń kolejowych, mimo, że są to trasy kolejowe użytku niepublicznego.

Większość bocznic, jeżeli nie wszystkie, nie posiadają "druta", w związku z czym są obsługiwane trakcją spalinową, zazwyczaj pojazdami manewrowymi. Obecnie ze względu na upadek wielu zakładów, bardzo duża ilość bocznic jest nieużywana.

Na podstawie kolejowego komisu, wikipedii oraz żródeł własnych opracował Jan Parszewski przy współpracy z użytkownikiem rustsaltz


- rustsaltz - 05.02.2012

Kiedyś była jeszcze taka mądra definicja, że bocznica to linia kolejowa użytku niepublicznego, na której ruch prowadzi się na podstawie odrębnych przepisów (regulaminu obsługi bocznicy). I tym zasadniczo bocznica różni się od linii. Na bocznicy może znajdować się też tylko jeden pociąg (stąd czasem zdarza się uzależnienie tarcz manewrowych-nie podamy zezwalającej na wjazd dwukrotnie).

Pomiędzy "obecnie" a "ze" w ostatnim akapicie powinien być przecinek.


Re: Bocznica - kazio - 12.05.2012

rysiogeniusz napisał(a):Bocznice dzielimy na:
Bocznica szlakowa - odgałęziająca się na szlaku [...]
Bocznica stacyjna - odgałęziająca się na stacji [...]
Według polskiego prawa bocznice [...] drogi kolejowe połączone z liniami kolejowymi
Wojsko wie swoje....

Według (jawnej) "instrukcji o gospodarowaniu wojskowymi bocznicami kolejowymi" (DD/4.4.9 z 2007 roku), pkt. 1004:".... Bocznica wewnętrzna jednostki wojskowej nie posiada połączenia z linia kolejową (transport wewnątrzzakładowy)"