Czy Adam Nawałka powinien się podać do dymisji
Wyniki tej ankiety są ukryte do czasu zakończenia ankiety.