Forum Kolejowe - dla fanów i miłośników kolei

Pełna wersja: Oznaczenia używane w wewnętrznym rozkładzie jazdy pociągów (stan na 1996 rok)
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Rodzaj postoju (rubryka 4., 6. lub 8. przy czasach przyjazdu lub odjazdu pociągu):
zp – zatrzymuje się w razie potrzeby (stosuje się w przypadku np. dojazdu, zjazdu pracowników PKP na posterunki blokowe, podstacje trakcyjne itp. po uprzednim zgłoszeniu kierownikowi pociągu)
pt – postój tylko dla potrzeb technicznych
w – nabór wody przewidziany rozkładem jazdy

Wyróżniki optyczne (rybryka 3. przy lub pod nazwą posterunku ruchu i punktu ekspedycyjnego):
po – posterunek odstępowy
pb – posterunek bocznicowy
podg – posterunek odgałęźny
posł – posterunek osłonny
p – przystanek
m – mijanka
ł – ładownia
b – bocznica
sth – stacja handlowa
(6-18) (1)-(5) – posterunek ruchu czynny okresowo (w godzinach i dniach tygodnia)
Z – posterunek ruchu lub punkt ekspedycyjny jest zamknięty (ostatnia litera po nazwie posterunku lu punktu)
K – zgłoszenie o wjeździe pociągu z sygnałami końca pociągu i zatrzymaniu się ostatniego wagonu w ukresie toru należy do obowiązków drużyny pociągowej
M – kierowanie pracą manewrową należy do obowiązków ustawiacza
N – na stacjach nie posiadających semaforów wyjazdowych, zezwoleniem na wyjazd jest sygnał „nakaz jazdy” podany przez dyżurnego ruchu
T – trudny podjazd do stacji dla pociągu towarowego, a zatrzymanie przed semaforem wjazdowym grozi niemożnością ruszenia – stosuje się na pochyleniach miarodajnych powyżej 6‰ lub przy innych okolicznościach grożących rozerwaniem pociągu
L – sprzęganie i rozprzęganie lokomotywy przy pociągu należy do obowiązków drużyny lokomotywowej
Rd1 – zezwoleniem na wyjazd pociągu, oprócz podania sygnału zezwalającego na semaforze wyjazdowym jest podanie sygnału „nakaz jazdy” lub zezwolenie za pomocą urządzeń łączności względnie ustnie
S20 – przed wyprawieniem pociągu do następnej stacji należy dokonać szczegółowej próby hamulców (liczba obok oznacza wielkość spadku w ‰ na przyległym odcinku)
U12 – przed wyprawieniem pociągu do następnej stacji należy dokonać uproszczonej próby hamulców (liczba obok oznacza wielkość spadku w ‰ na przyległym odcinku)
TL – posterunek ruchu, na którym należy dzienny sygnał końca pociągu zastąpić nocnym sygnałem z uwagi na tunel, przez który pociąg będzie przejeżdżał
ZS – posterunek ruchu nieobsadzony – zdalnie sterowany
OT – stacja na której znajduje się posterunek rewizji technicznej wagonów
R1 – oznacza posterunek ruchu wyposażony w radiotelefon pracujący na kanale oznaczonym cyfrą, znak ten umieszcza się przy nazwie stacji początkowej, zmianie stronicy, przy stacji końcowej i przy zmianie kanału radiowego
H – zainstalowane są urządzenia SHP
R307 – odjazd ze stacji może nastąpić pod warunkiem otrzymania rozkazu typu R307

Oznaczenia niektórych urządzeń sterowania ruchem na szlaku (rubryka 3.):
PP – blokada półsamoczynna przystosowana do prowadzenia ruchu dwukierunkowego po każdym torze szlaku dwutorowego
S – szlak wyposażony w blokadę samoczynną jednokierunkową
SS – szlak wyposażony w blokadę samoczynną przystosowaną do prowadzenia ruchu dwukierunkowego po każdym torze szlaku dwutorowego
SP – szlak dwutorowy z blokadą samoczynną dla ruchu jednokierunkowego po każdym torze, z blokadą linią półsamoczynną dla ruchu pociągów po torze niewłaściwym
UZS – urządzenia zdalnego sterowania
W24 – posterunek ruchu przystosowany do podawania na semaforze sygnału zezwalającego z równoczesnym wyświetleniem się wskaźnika W24 na jazdę po torze niewłaściwym szlaku z blokadą liniową jednokierunkową lub bez blokady liniowej po uprzedzeniu rozkazem szczególnym

Między rubrykami 3. i 4.:
| – linia jednotorowa (linia gruba)
|| – linia dwu- i więcej torowa (dwie linie półgrube)