Forum Kolejowe - dla fanów i miłośników kolei

Pełna wersja: Oznaczenia używane w wewnętrznym rozkładzie jazdy pociągów (stan na 2013 rok)
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Rodzaj postoju (kolumna 4):
pt- postój techniczny
ph- postój handlowy (obsługa pasażera)
pm- praca manewrowa z wymianą grup wagonów bez zmiany brutta lub zmiana pojazdu trakcyjnego
zp- zatrzymanie w razie potrzeby (w ruchu pasażerskim stosuje się w przypadku dojazdu, zjazdu pracowników kolejowych na posterunki blokowe, podstacje trakcyjne itp.)
pn- postój niehandlowy-tylko dla potrzeb przewoźnika
zd- zmiana drużyny

wyróżniki optyczne:
b- miejsce dojazdu do bocznicy, bocznica stacyjna, bocznica szlakowa
gt- grupa torów wydzielona w obrębie stacji
nw- nastawnia wykonawcza
nd- nastawnia dysponująca
m- mijanka
opm- obsługa przejazdu przez drużynę manewrową
pe- posterunek odstępowy
pb- posterunek bocznicowy
pgr- punkt graniczny
pk- przystanek osobowy w kolejowej komunikacji autobusowej
po- przystanek osobowy
podg- posterunek odgałęźny
pp- punkt przeładunkowy
pprj- punkt pomocniczy do konstrukcji rozkładu jazdy w obrębie stacji
ps- przystanek służbowy
pst- obiekt kolei obcych
pzs- miejsce złączenia się linii kolejowych
stth- stacja techniczna (bez infrastruktury do obsługi osób)
(6-18)- posterunek ruchu czynny w określonych godzinach
(1)-(5)- posterunek ruchu czynny okresowo (w dniach tygodnia)
Z- posterunek ruchu zamknięty
K- zgłoszenie o wjeździe pociągu z sygnałami końca pociągu należy do obowiązków drużyny pociągowej
T- trudny podjazd do stacji dla pociągu towarowego. Zatrzymanie przed semaforem wjazdowym grozi niemożnością ruszenia
Rd1- zezwolenie na wyjazd pociągu pasażerskiego, oprócz podania sygnału zezwalającego na semaforze wyjazdowym obowiązuje podanie sygnału „Nakaz jazdy” lub zezwolenie za pomocą urządzeń łączności względnie ustnie
TL- posterunek ruchu, na którym należy dzienny sygnał końca pociągu zastąpić nocnym sygnałem, z uwagi na tunel przez który pociąg będzie przejeżdżał
UZT- posterunek ruchu posiadający urządzenia zdalnego sterowania na odcinku zpr
ZS- posterunek ruchu zdalnie sterowany
ZSM- posterunek ruchu zdalnie sterowany, z możliwością miejscowego nastawiania
R1- posterunek ruchu wyposażony w radiotelefon pracujący na kanale oznaczonym cyfrą
H- zainstalowane są urządzenia SHP
R307- posterunek ruchu, z którego kierujący pojazdem kolejowym nie może odjechać bez otrzymania rozkazu pisemnego „O” na dalszy odcinek jazdy, chyba że otrzymał już rozkaz pisemny odnoszący się do odcinka lub szlaku stycznego (przyległego) do tego posterunku
RT- posterunek ruchu na którym zainstalowany jest rejestrator rozmów radiotelefonicznych
SL- posterunek ruchu nieobsadzony, sterowany przez pociąg
PP- blokada półsamoczynna przystosowana do prowadzenia ruchu dwukierunkowego po każdym torze szlaku dwu- lub wielotorowego
S- blokada samoczynna na szlaku jednotorowym lub samoczynna jednokierunkowa na szlaku dwutorowym dla jazdy pociągu w kierunku zasadniczym
SS- blokada samoczynna przystosowana do prowadzenia ruchu dwukierunkowego po każdym torze szlaku dwu- lub wielotorowego
SP- blokada samoczynna dla jazdy pociągów w kierunku zasadniczym i blokada półsamoczynna dla jazdy pociągów po torze lewym w kierunku przeciwnym do zasadniczego
brak skrótu: blokada półsamoczynna na szlaku jednotorowym lub półsamoczynna jednokierunkowa na szlaku dwutorowym dla jazdy pociągu w kierunku zasadniczym, albo blokada nie występuje
W przypadku różnych rodzajów blokad na torach szlakowych symbol podaje się z uzupełnieniem cyfrowym oznaczającym numer toru
W24- posterunek ruchu, na którym zezwoleniem wyjazdu na tor lewy w kierunku przeciwnym do zasadniczego (na szlak z blokadą jednokierunkową lub bez blokady liniowej) jest sygnał zezwalający lub sygnał zastępczy „Sz” z równocześnie wyświetlonym wskaźnikiem W24, po uprzedzeniu rozkazem pisemnym


pomiędzy kolumną 4. i 5. dwie cienkie linie oznaczają szlak dwu- lub wielotorowy, jedna gruba-szlak jednotorowy